Zapewniamy twojej firmie komplet dokumentów wymaganych by prowadzić bezpieczne przedsiębiorstwo zgodnie z obowiązującymi przepisami PPOŻ.

 

Prowadzisz firmę - Wybierz OUTSOURCING Ppoż. Jego istotą jest przekazywanie zadań firmie zewnętrznej specjalizującej się w danej dziedzinie.

Współpracujemy z klientami na podstawie umów o stałej współpracy a także jednorazowych zleceń.

Oferty są przygotowywane po dokładnym zapoznaniu się z potrzebami klienta.

 

OFERTA

* Szkolenia w zakresie ochrony PPOŻ

* Opracowywanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

* Doradztwo i stały nadzór w zakresie ochrony przeciwpożarowej

* Analizy stanu ochrony Ppoż

* Inne zadania wynikające z przepisów ochrony Ppoż