Zapewniamy twojej firmie komplet dokumentów wymaganych by prowadzić bezpieczne przedsiębiorstwo zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

 

Prowadzisz firmę - Wybierz OUTSOURCING BHP. Jego istotą jest przekazywanie zadań firmie zewnętrznej specjalizującej się w danej dziedzinie.

Współpracujemy z klientami na podstawie umów o stałej współpracy a także jednorazowych zleceń.

Oferty są przygotowywane po dokładnym zapoznaniu się z potrzebami klienta.

 

OFERTA:

* Szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP dla pracodawców, kadry kierowniczej, pracowników różnych grup zawodowych

* Doradztwo i stały nadzór w zakresie BHP 

* Opracowywanie instrukcji ogólnych BHP i stanowiskowych,

* Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

* Sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz udział w dochodzeniach powypadkowych

* Obliczanie wydatku energetycznego pracownika

* Sporządzanie okresowych analiz stanu BHP

* Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących

  uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu BHP

* Prowadzenie rejestrów w zakresie BHP

* Ocena ryzyka zawodowego czynników biologicznych

* Ocena i analiza stanowisk pacy

* Inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP