Szkolimy pracodawców, kadrę kierowniczą i pracowników różnych grup zawodowych zapoznając ich w interesujący sposób z przepisami

BHP i Ppoż oraz Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

 

Mamy wieloletnie doświadczenie dydaktyczne. Posiadamy szeroki zakres teoretycznej i praktycznej wiedzy oraz umiejętność dzielenia się nią w profesjonalny sposób.

Nasze szkolenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw, z którymi współpracujemy.

Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

Organizujemy szkolenia w postaci wykładów, które odbywają się na terenie naszego biura lub u klienta. W czasie szkolenia wykorzystujemy prezentacje multimedialne ułatwiające słuchaczom przyswojenie wiedzy.
 

Szkolenia okresowe mogą być również prowadzone metodą samokształcenia kierowanego gdzie pracownicy nie są odrywani od pracy.

Biuro Usług BHP dostarcza materiały szkoleniowe a następnie po ustalonym czasie przeprowadza egzamin sprawdzający.