Przepisy

Zapoznanie się z kilkoma poniższymi  zdaniami zapewni Państwu wiedzę, którą należy kierować się przy wyborze inspektora BHP i Ppoż oraz zapozna z treścią art. 207 § 1, art. 237 kodeksu pracy, niezbędną dla pracodawców.

Przestrzeganie poniższych zasad zapewni Państwu fachową usługę a co najważniejsze rzetelnie i legalnie sporządzoną dokumentację.

Zanim zatrudnisz inspektora w służbie BHP i PPOŻ sprawdź:

  • Kwalifikacje zawodowe (rodzaj ukończonej szkoły)
  • Uprawnienia do wykonywania zawodu – Odbyty staż w służbie BHP - czytaj więcej
  • Uprawnienia do wykonywania szkoleń w zakresie BHP

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z póź. zm.) stan prawny na dzień 31.01.2013r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.) stan prawny na dzień 06.09.2011r.

Kodek Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r

Stan prawny na dzień 31 stycznia 2013r 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Bezpieczeństwa i Higieny pracy z dnia 02 września 1997r (Dz.U.Nr 109, poz.704 z późn. zm)