Usługi HACCP

HACCP twojej firmy w CENTRUM naszej uwagi

Więcej...
Usługi HACCP

Pierwsza pomoc przedmedyczna

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA twojej firmy w CENTRUM naszej uwagi

Więcej...
Pierwsza pomoc przedmedyczna

Usługi PPOŻ

Bezpieczeństwo PPOŻ twojej firmy w CENTRUM naszej uwagi

Więcej...
Usługi PPOŻ

Usługi BHP

BHP twojej firmy w CENTRUM naszj uwagi

Więcej...
Usługi BHP

Usługi HACCP

 

Od 1 stycznia 2006 r. wszystkie podmioty które produkują i wprowadzają żywność do obrotu mają obowiązek stosowania zasad systemu HACCP.

System HACCP jest postępowaniem mającym na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji.

System HACCP jest nierozerwalnie związany z realizacją zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) co pozwala na uzyskanie pewności, że wykonano wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej i potrzeb klientów.

 

Biuro BHP i Ppoż zajmuje się opracowaniem dokumentacji i wdrażaniem zasad GHP i GMP w ramach systemu HACCP dla małych i średnich firm: restauracje, hotele, domy wczasowe, hurtownie, sklepy spożywcze, pensjonaty, piekarnie, cukiernie, zakłady przetwórstwa.

System GHP i GMP jest projektowany pod indywidualne potrzeby klienta i specyfikę działania przedsiębiorstwa.

 

Przedsiębiorcy prowadzący produkcję lub obrót żywnością są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa :

  • Rozporządzenie nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str.1)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1)
  • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

 

Oferta

Współpracując  z  nami  zyskujecie  Państwo:

  • Wysoki  standard  usług
  • Kompleksowe  rozwiązania
  • Wieloletnie  doświadczenie
  • Korzystne  ceny

Kontakt

Biuro Usług  BHP i Ppoż
adres:  Lębork / Nowa Wieś Lęborska

               mgr inż. Małgorzata Dzianach - Majewska
tel:       606 451 276
email:   bubhp@o2.pl