Usługi HACCP

HACCP twojej firmy w CENTRUM naszej uwagi

Więcej...
Usługi HACCP

Pierwsza pomoc przedmedyczna

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA twojej firmy w CENTRUM naszej uwagi

Więcej...
Pierwsza pomoc przedmedyczna

Usługi PPOŻ

Bezpieczeństwo PPOŻ twojej firmy w CENTRUM naszej uwagi

Więcej...
Usługi PPOŻ

Usługi BHP

BHP twojej firmy w CENTRUM naszj uwagi

Więcej...
Usługi BHP

Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

Każdy z nas może być świadkiem wypadku, który będzie stanowił zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. Czas niezbędny na przybycie wykwalifikowanego zespołu ratunkowego wynosi co  najmniej kilka minut, dlatego bardzo ważne jest podjęcie  w tym czasie właściwych działań mających na celu podtrzymanie życia lub zminimalizowanie niekorzystnych skutków zdarzenia. Dlatego warto zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  i w razie potrzeby  przystąpić do działania.

 

Prowadzone przez Centrum BHP i Ppoż szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w przystępny sposób pozwala na zdobycie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu:

  • Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (ćwiczenia z wykorzystaniem fantomów: dorosły, dziecko, niemowlę)
  • Postępowania przy wypadkach w pracy
  • Uświadomienie roli ratownictwa społecznego i konieczności udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku
  • Użycia AED

 

Szkolenie zakończone jest otrzymaniem zaświadczenia.

 

Szkolenia prowadzone są przez dyplomowanych pracowników medycznych lub ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy i spełniają wymóg stawiany w przepisach:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974  Kodeks Pracy  (Dz.U. 2019 poz.1040)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2011 nr 173 poz.1034).

 

Oferta

Współpracując  z  nami  zyskujecie  Państwo:

  • Wysoki  standard  usług
  • Kompleksowe  rozwiązania
  • Wieloletnie  doświadczenie
  • Korzystne  ceny

Kontakt

Biuro Usług  BHP i Ppoż
adres:  Lębork / Nowa Wieś Lęborska

               mgr inż. Małgorzata Dzianach - Majewska
tel:       606 451 276
email:   bubhp@o2.pl