Rusztowania

 

Nadzór nad budową i eksploatacją rusztowań.

 

Prowadzimy nadzór nad budową i eksploatacją rusztowań niezbędny do odbioru rusztowania przed oddaniem rusztowania do eksploatacji.

Rusztowanie przed rozpoczęciem eksploatacji musi zostać odebrane, a fekt ten musi być potwierdzony protokołem odbioru rusztowania.

 

podstawa prawna: &110 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

 

W zakres usługi wchodzi:

  • przygotowanie protokołu odbioru technicznego rusztowania.
  • plan rusztowania - rysunek powykonawczy.
  • pomiar siły kotwienia - protokół badania siły kotwienia, protokół zakotwienia.
  • badanie uziemienia rusztowania - protokół z badania uziemienia.
  • przegląd rusztowania - protokół kontrolny.
  • przeglądy rusztowań w okresie eksploatacji - protokół przeglądu okresowego.

 

 

 

Oferta

Współpracując  z  nami  zyskujecie  Państwo:

  • Wysoki  standard  usług
  • Kompleksowe  rozwiązania
  • Wieloletnie  doświadczenie
  • Korzystne  ceny

Kontakt

Biuro Usług  BHP i Ppoż
adres:  Lębork / Nowa Wieś Lęborska

               mgr inż. Małgorzata Dzianach - Majewska
tel:       606 451 276
email:   bubhp@o2.pl